Framtidsfullmakt

FramtidsfullmaktOm du vill att någon ska hjälpa dig med ett ärende på banken, till exempel betala en av dina räkningar eller göra en överföring mellan dina konton, behöver den personen visa upp en fullmakt. Fullmakten är ett papper där du har skrivit under att personen har rätt att hjälpa dig med detta. Om personen inte har någon fullmakt får inte bankpersonalen prata med personen om dina pengar eller dina konton.


Ofta används en fullmakt då en person själv har svårt att ta sig till banken, kanske på grund av sjukdom eller hög ålder. Fullmakten kan gälla även andra saker än just bankärenden. Kanske behöver du hjälp att sälja ditt hus, kontakta pensionsmyndigheten gällande din pension eller att boka en läkartid.


En vanlig fullmakt är enkel att skriva och den är väldigt smidig att använda om man behöver hjälp. En vanlig fullmakt har dock en begränsning. Om du som skrivit en fullmakt till någon skulle bli sjuk eller av annan anledning inte längre vara vid dina sinnes fulla bruk, till exempel om du på grund av demens inte längre kan ta hand om din ekonomi själv, gäller inte längre en vanlig fullmakt. En vanlig fullmakt gäller nämligen bara så länge den som gett fullmakten förstår vad den innebär. Man kan säga att en vanlig fullmakt bara gäller fram till att personen som gett den "går in i dimman". Det är nu framtidsfullmakten kommer in i bilden.


En framtidsfullmakt är ett dokument där du själv bestämmer vem som ska ha rätt att företräda dig den dag du "gått in i dimman". Du kan själv bestämma hur mycket personen ska ha rätt att hjälpa dig med. Du kan exempelvis bestämma att framtidsfullmakten ska gälla endast att betala dina räkningar men du kan också bestämma att den ska gälla för alla dina ekonomiska och personliga angelägenheter.

Framtidsfullmakten måste skrivas innan du "går in i dimman" och den måste bevittnas. När du väl har upprättat den kommer den vara oanvändbar fram till den dag du "går in i dimman", först då börjar den gälla.Här kommer ett exempel:

Jag har givit min granne en fullmakt som gör att hon kan betala mina räkningar och hämta mina mediciner på apoteket. En dag ramlar jag och slår i huvudet så hårt att jag får en svår hjärnskada. Jag har inte längre mental förmåga att förstå att jag lämnat en fullmakt till någon och jag har inte heller förmåga att uträtta mina ärenden själv. Jag har nu "gått in i dimman" och fullmakten jag gav till min granne är inte längre giltig. Jag kommer fortfarande behöva hjälp med att betala räkningar och hämta ut mediciner men eftersom fullmakten inte är giltig längre behöver kommunen utse en god man åt mig.


Om jag har upprättat en framtidsfullmakt kommer den börja gälla från och med min olycka. Om jag har gett min granne både en vanlig fullmakt och en framtidsfullmakt skulle det innebära att hon kan fortsätta hjälpa mig att betala räkningar och hämta ut medicin även efter att jag "gått in i dimman". Kommunen behöver nu inte utse någon god man eftersom jag själv bestämt vem som ska hjälpa mig.Registrera din framtidsfullmakt

www.framtidsfullmaktsregistret.se